Beeld Raamsdonk

Beeld Kerkplein 1927

Christusfiguur op de wolken met daarom passiewerken

Wit geschilderd Heilig Hartbeeld op een sokkel, geplaatst op een bakstenen podium. Het gouden hart is het symbool van de liefde van God voor de mens. De Christusfiguur staat op een wolk met daarop de passiewerktuigen (doornenkroon, gesels, roeden en spijkers) rond een goudkleurige kelk (miskelk als symbool voor het offer dat Jezus met zijn dood voor de mensheid bracht en dat tijdens iedere eucharistieviering wordt herdacht). In het kader van de aanleg van het plantsoen voor de kerk schonk parochiaan Adrianus Knapen aan de parochie St. Bavo geld voor de plaatsing van dit Heilig Hartbeeld. Pastoor L. van Heeswijck verrichtte de inzegening van het beeld op 27 juni 1927. Aanvankelijk stond het dichterbij de kerk. Het is van de hand van beeldhouwer J. Custers en gemaakt in Brussel. De stijl is neogotisch.


Informatiebron:

• Rijksdienst voor de Monumentenzorg, monumentnummer 520049.

• J. van Strien.


Luiten Ambachtstraat – Wielstraat

Gierijzeren crucifix met corpus

noordkant van de weg 1935

Gietijzeren crucifix met corpus (kruis met lichaam van Christus). Het kruis staat op een stenen sokkel met daarop de tekst: “RED UWE ZIEL”. Aanvankelijk was het lichaam van gips en twee jaar nadat het op 13 oktober 1935 aan de weg naar Waspik was geplaatst, bleken twee armen afgebroken te zijn. In 1938 kwam er een gietijzeren beeld. De katholieke Jongere Boerenstand plaatste het wegkruis op een stukje grond, afgestaan door de familie Kamp-De Bont. In de laatste helft van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw was het in Limburg en Noord-Brabant gebruikelijk om kapelletjes en kruis- of Heilig Hartbeelden te plaatsen langs wegen. Met name bij kruispunten, omdat hier het ‘kwade’ makkelijker kon toeslaan. Het wegkruis in Raamsdonk stond echter niet aan een kruispunt, want de Wielstraat werd pas in 1973 aangelegd. In 2009 is de crucifix met corpus gerestaureerd. Noodgedwongen vond in 2012 opnieuw restauratie plaats na vernieling door vandalen.


Informatiebron:

• Deddy Herlé, “Het kruis aan den weg naar Waspik”, in Op ’t Goede Spoor, periodiek van de Heemkundekring Waspik (1988) p. 11-13.

• BN/De Stem, Stad en Streek, 21 december 2009.