Bachelor

BalkTiu.jpg

22 bacheloropleidingen

Bachelor is de academische graad voor iemand die met succes een bacheloropleiding heeft voltooid aan een hogeschool (professionele of hbo-bachelor) of universiteit (academische bachelor of wo-bachelor). Bij een hogeschool gaat het om een beroepsgerichte opleiding, bij een universiteit om een academische basisopleiding. In 2016 telde Tilburg University met in totaal 6.762 bachelor studenten.

De term bachelor stamt af van het Latijnse woord baccalarius (9e eeuw). Dat betekende destijds "iemand van nobele of gegoede afkomst met een sociale of maatschappelijke status die niet al te hoog is, maar ook niet de allerlaagste". Aangezien het vaak om jongelui ging, stond het woord ook voor ‘ongetrouwde man of vrouw’, vrijgezel dus. In de 13e eeuw werd de laagste universitaire graad aangeduid met de term baccalaureatus, een samenvoeging van de Latijnse termen baccalarius en laureatus (gelauwerde).

Bachelor-masterstructuur

In Nederland verdween de term om lange tijd plaats te maken voor de propedeuse fase (1e studiejaar), de kandidaatsfase (2e en 3e jaar) en de doctoraalfase (4e en 5e jaar). De graad ‘bachelor’ kwam weer terug met de invoering in 1999 van de Angelsaksische bachelor-masterstructuur die de hogeronderwijsopleidingen in Europa beter op elkaar moest afstemmen. De bacheloropleiding duurt drie jaar, waarin 180 studiepunten moeten worden vergaard. Daarna volgt in de regel een masteropleiding*. In Angelsaksische landen wordt iemand die de bachelor fase volgt ook wel aangeduid met undergraduate. Een term die door de sterk gegroeide internationalisering ook in Nederland in zwang raakt.

Internationale bachelorstudenten

Tilburg University telt 744 bachelors afkomstig uit het buitenland, 11 procent van het totaal. Ze komen ut 52 verschillende landen, voor het merendeel in Europa. De meeste internationale studenten komen uit China (19 procent), Duitsland (12 procent) en Griekenland (8 procent).