Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

BEU

In 1997 startte de Udenhoutse Lambertusparochie een samenwerkingsverband met de Willibrordusparochie van Berkel en de Caeciliaparochie van Enschot. De gedachte was, dat in de nabije toekomst niet alle parochies over een eigen priester zouden kunnen beschikken. Mogelijk zou er wel een eigen priester beschikbaar kunnen zijn voor de drie parochies van Berkel, Enschot en Udenhout samen. Het samenwerkingsverband werd bekend onder de naam BEU, de beginletters van de drie deelnemende plaatsen. Er kwam een stuurgroep. Die had de opdracht om openhartige samenwerking na te streven, met behoud van de eigen identiteit voor de drie parochies. Geleidelijkaan ontwikkelde zich het idee om een vereniging van drie parochies op te richten, waarbinnen elk van de drie parochies zelfstandig bleef. Maar bij het bisdom leefden ideeën over samenvoeging tot één parochie. In de eerste maanden van 2001 stonden de kranten bol van een ogenschijnlijk conflict. “Toekomst van drie parochies onzeker” en “Bisschop houdt vast aan zijn lijn in Berkel, Enschot en Udenhout” waren enkele koppen in het Brabants Dagblad. Intussen werkten de parochies noest door aan verdere samenwerking, zoals een gemeenschappelijke kersttocht om beurten in de drie parochies te houden en de organisatie van bezinningsavonden over de sacramenten. In augustus 2001 kreeg het samenwerkingsverband organisatorisch vastere vorm door het instellen van een algemene ledenvergadering, waarin de drie parochies gelijkwaardig waren vertegenwoordigd. Het samenwerkingsverband kwam op een laag pitje te staan toen in de jaren 2003 en 2005 in de parochies van Udenhout en Berkel nieuwe pastoors werden benoemd, waarmee de directe aanleiding tot BEU op dat moment was achterhaald.

Zie ook