Ave Maria

Ave Maria

In 1914 betrokken Franse zusters van de Mariacongregatie uit Asten een door Jan van der Valk ontworpen klooster aan de toenmalige Nieuwe Goirleseweg (Voltstraat). Van 1921 tot 1930 was ook het Sint Odulphuslyceum in het gebouw gehuisvest. Toen deze school verhuisde naar de Lange Schijfstraat (Noordhoekring) werd Ave Maria het missiehuis van de paters oblaten. Het complex werd in de loop der tijd diverse keren uitgebreid en had een grote tuin met een Lourdesgrot. De oblaten verlieten het complex in 1970, en in 1971 werd Pension Schollen er gevestigd. Later was er onder andere nog de Academie voor Bouwkunst (Academie voor Architectuur en Stedenbouw) gehuisvest. In 1998 werd het complex gekocht door Bouwgroep Moonen en twee jaar later werd een deel door brand verwoest. In 2006 werden achter de oorspronkelijke voorgevel appartementen gerealiseerd naar een ontwerp van Peter van Hoogmoed. In de gevel werden door Marc Mulders vervaardigde glaspanelen aangebracht.