Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

Antoniusstraat (Tilburg)

Stadsdeel: Centrum
Wijknaam: Centrum
Datum besluit: Secretarie 11 mei 1926 (2) [Gemeenteblad 1926 nr. 13]
Jaar: 1881Vanaf de Poststraat in zuidelijke richting tot de Tuinstraat.


Antoniusstraat.jpg


[Copyright foto: www.elsfranken.nl (2008)]


Herkomst

3707.jpg


Antonius Bogaers (1821-1883) en zijn

vrouw Ludovica Suys *1826-1886) in 1865.Genoemd naar Antonius Bogaers, die deze straat in 1881 nog in eigendom had. Deze Antonius Adrianus Bogaers werd geboren te Tilburg op 20 augustus 1821 als zoon van wollenstoffenfabrikant Gerardus Bogaers en Anna Catharina van den Hout. Hij was van beroep leerlooier, lid van het kerkbestuur van de parochie 't Heike, lid Conferentie H. Vincentius à Paulo en erelid van de Aartsbroederschap van de H. Familie. Hij trouwde te Tilburg op 29 juli 1846 met Ludovica Maria Catharina Suys (1826-1886). Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Hij was eigenaar van het 113 ha grote landgoed De Schaapskooi, dat door zijn neef Vincent uit de boedel van zijn weduwe in 1886 gekocht werd voor f 26440, -. Deze Vincent vermeldt in zijn dagboek dat Antonius Bogaers na een ziekte van drie maanden, tengevolge van het breken van een duim overleed, vol Godsdienst, geheel overgegeven aan Gods H. Wil, dat was op 10 april 1883. Hoewel de Antoniusstraat reeds in 1881 door de gemeenteraad werd vastgesteld met de omschrijving: lopende van de Tuinstraat langs de St. Denisschool tot de Poststraat, bleef deze straat in de volksmond omstreeks 1890 nog Dionysiusstraat heten, naar de St. Denisschool. Bij raadsbesluit van 27 januari 1894 werd door het kerkbestuur van 't Heike deze straat aan de gemeente in eigendom afgestaan onder voorwaarde ze door kei- en klinkerbestrating te verharden en voortaan in behoorlijke toestand te onderhouden. Dit gebeurde hetzelfde jaar nog met de oude granieten keien uit de Zwijsenstraat.


Bron: Ronald Peeters, De straten van Tilburg (1987).