Antonius Wilhelmus Joannes Paijmans

Antonius Wilhelmus Joannes Paijmans, broodbakker, geboren te Tilburg op 24 juni 1892 (akte 604) aldaar overleden op 6 juli 1941(akte 584). Hij trouwde op 10 september 1917 (akte 107 Genlias) te Rheden met Elisabeth Gerarda Delgijer geboren te Velp op 26 mei 1892 (bidprentje RAT) overleden te Tilburg op 7 mei 1942 (akte 376).

Kinderen: 2 zonen nl. Johannes Cornelis Maria Paijmans en Wilhelmus Johannes Martinus Maria zijn directeuren van Beheersmij. Paijmans-Delgijer.

Door de Beheersmij Paijmans-Delgijer B.V. te Tilburg worden de gronden en opstallen Goirkestraat 14 en 30 en Korte Hoefstraat 47 – waarin thans nog gevestigd haar brood- en banketbakkeij – aan de gemeente te koop aangeboden. Het complex heeft een oppervlakte van circa 3.255m² en bestaat uit de volgende onderdelen:

  • a. het perceel erf groot 3 m², sectie N nr 12040;
  • b. het perceel werkplaats en erf, groot 764 m², sectie N nr 12042;
  • c. het perceel bakkerij groot 42 m², sectie N nr 13622;
  • d. het perceel winkel, kantoor, bakkerij, magazijn en erf groot 1705 m², sectie N nr 13623 (winkel plaatselijk bekend Goirkestraat 14 en bakkerij Korte Hoefstraat 47);
  • e. het perceel expeditieruimte, kantine, werkplaats en erf groot 741 m², sectie N nr 13624 (expeditieruimte plaatselijk bekend
    Goirkestraat 30).

Het complex wordt afgestoten in het kader van de herstructurering van de Tilburgse broodbakkerijen waarbij een fusie is aangegaan met Smarius B.V.; Paijmans –Delgijer zal haar bedrijfsactiviteiten ter plaatse beëindigen en haar bedrijf overplaatsen naar het Smariuscomplex aan de Ringbaan Noord. Voorstel tot aankoop is door de gemeenteraad op 14 april 1980 aangenomen.


  • Op 5 februari 1957 is de eerste steen gelegd van N.V. Smarius Bakkerij-bedrijven waar Paijmans-Delgijer mee gefuseerd is hieronder een tekening uit de Nieuwe Tilburgse Courant van 5 februari 1957. De Smarius bakkerij stond bij de Hasseltrotonde en was een bekend gebouw want vroeg je een Tilburger naar de rotonde bij Smarius dan wist hij het wel maar zei je Hasseltrotonde dan moest daar wel over nagedacht worden.

PaijmansSmarius.jpg


Onderstaand tekening links d.d. 30-06-1899 behorend bij de vergunning voor het plaatsen van een gasmotor aan de Goirkestraat 14 aangevraagd door Johannes Cornelis Paijmans.
Tekening rechts is situatie in 1962.
Plattegrond.jpgPlattegrond2.jpg

terug naar Johannes Cornelis Paijmans