Ambtsketen rector magnificus

BalkTiu.jpg

Net als een burgemeester draagt de rector magnificus van de universiteit een ambtsketen. Dat gebeurt echter alleen tijdens academische zittingen waarbij een toga wordt gedragen, zoals bij promoties en redes en tijdens de Dies, de opening van het academisch jaar. Met de ambtsketen onderscheidt de rector zich van de andere hoogleraren.

Ambtsketen.jpg

Zilversmid

De Tilburgse rectorsketen is in 1927 gemaakt door de gerenommeerde Utrechtse zilversmid Brom. Op de achterzijde van het medaillon staat: “De Rector Magnificus draagt mij. De gemeente Tilburg schonk mij. Brom Utrecht maakte mij.” Ook de zilveren kop van de pedelstaf is door Brom gemaakt.

Motieven

In de ketting zijn verschillende motieven verwerkt, die de instelling kenmerken. Zo is in het medaillon prominent een koopvaardijschip aanwezig. Dit verwijst naar handel en economie, toepasselijk voor een universiteit die begonnen is onder de naam RK Handelshoogeschool. Het schip wordt daarbij ook nog eens gedragen door de vleugels van Mercurius, god van de handel. Deze vleugels komen ook terug in de schakels van de keten. De katholieke identiteit wordt gesymboliseerd door het kruis, in de top van de mast, en in het Christusmonogram ‘Xp’ dat in de bollende zeilen is opgenomen. Tussen de schakels van de keten zijn, in emaille, de wapens van Nederland, Nederlands-Indië en Tilburg gemonteerd. De datum van de schenking door de gemeente is 8 oktober 1927, de dag van de eerste officiële academische zitting. Die vond destijds plaats in de (nog steeds bestaande) Harmonie, in de Stationsstraat.