Alumniverenigingen

BalkTiu.jpg

Een alumnivereniging stelt zich ten doel om de contacten tussen alumni onderling en tussen de alumni en de universiteit, faculteit en opleiding te onderhouden en te versterken. Een vereniging heeft vaak statuten, een eigen bestuur (bestaande uit alumni) en leden. Soms wordt er een jaarlijkse financiële bijdrage aan leden gevraagd waarmee activiteiten worden gefinancierd. Er zijn anno 2017 in totaal 22 verenigingen gelieerd aan Tilburg University, waarvan drie facultair en 19 studie-gerelateerd van aard zijn. Ruim 12.500 alumni zijn na hun studie lid geworden van een der alumniverenigingen.

Alumni3.jpg

Organisaties

In de vroegste jaren van de instelling konden afgestudeerden alleen terecht bij de Tilburgse Academische Economische Kring (TAEK). Deze alumnivereniging werd in 1934 opgericht en bleef tot 1974 bestaan, waarna een deel van de activiteiten voor en met alumni werd opgepakt door de Stichting Professor Cobbenhagen-TAEK. Halverwege de jaren tachtig zijn op initiatief van deze SPC zelfstandige, facultair-georganiseerde afgestudeerdenverenigingen ontstaan.

In 1989 werd tussen de SPC en alle op dat moment bestaande facultaire verenigingen een samenwerkingsovereenkomst getekend. In 1995 gebeurde hetzelfde met alle nieuwe, op afstudeerrichtingen georiënteerde, verenigingen. Binnen het diverse palet aan alumniverenigingen is VAET, Vereniging van Afgestudeerde Econometristen te Tilburg, de oudste aan een opleiding gerelateerde vereniging.

Netwerk

Het alumninetwerk kreeg in 1992 een belangrijke impuls met de oprichting van de Kring van Vrienden van Cobbenhagen, genoemd naar de founding father van de instelling, die altijd een moderne versie van de civitas academia voor ogen had. Op een van de bijeenkomsten (foto) sprak in 2017 alumnus en toenmalig VVD-minister Klaas Dijkhof.