Alumni van de universiteit

BalkTiu.jpg

Het woord alumni (mv/m, ev/m: alumnus, ev/vr: alumna, mv/vr: alumnae) is afkomstig uit het Latijn en betekent 'afgestudeerden'. Alle afgestudeerden met een diploma van de universiteit, maken automatisch en levenslang deel uit van het alumninetwerk van de alma mater (‘voedende moeder’): Tilburg University.

Afgestudeerden

Op 5 april 1933 studeerden (foto) de eerste drie studenten af: Chr. L.H. Truijen, P.P. van Berkum en G.J. Frohn. Zij ontvingen alle drie een bul, mochten de titel doctorandus (drs.) dragen en waren vanaf dat moment alumnus. In 2019 telde de alumnipopulatie meer dan 70.000 oud-studenten. Dit aantal stijgt uiteraard ieder jaar, doordat er circa 2.800 masterdiploma’s en 1.500 bachelorsdiploma’s worden uitgereikt aan studenten, de nieuwbakken alumni.

Alumni.jpg

Alumninetwerk

Daarnaast rekent de universiteit ook haar promovendi tot alumni en kunnen ook hoogleraren en medewerkers die niet aan TiU hebben gestudeerd, toetreden (tegen betaling) tot de Vrienden van Cobbenhagen, een netwerk van alumni. Naar verwachting zal in het 90e levensjaar van de universiteit de 2.500e promotie plaatsvinden. De samenstelling van de alumnipopulatie is steeds internationaler van karakter. In het wereldwijde Tilburg University alumninetwerk treffen we meer dan 124 verschillende nationaliteiten.

Stichting Professor Cobbenhagen

Alumni hebben vanaf het eerste begin een belangrijke rol gespeeld voor de Tilburgse universiteit. Founding father Cobbenhagen stond in 1934 aan de wieg van TAEK, de eerste vereniging van afgestudeerden. Deze vereniging schonk de universiteit onder meer het muurreliëf van kunstenaar Jan Vaes boven de binnentuin in het Cobbenhagengebouw. Het reliëf verbeeldt de parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden wordt verbeeld – een toonbeeld van spaarzaamheid.

Tot op de dag van vandaag zijn de alumni van groot belang voor TiU. Zij vormen een belangrijke link met de maatschappij en zijn de beste ambassadeurs die een kennisinstelling zich kan wensen. Niet zelden vormen ze rolmodellen voor de huidige studenten, of groeien ze uit tot adviseur, coach of mentor, of tot donateur van de universiteit.