Academisch erfgoed

BalkTiu.jpg

Academischerfgoed.jpg

De universiteit bestaat in 2017 negentig jaar. Dat was mede een goede aanleiding om de rol van de eigen geschiedenis en het academisch erfgoed onder de loep te nemen. Tot dit erfgoed worden objecten gerekend die het 'bijproduct' zijn van het wetenschapsbedrijf: voorwerpen die werden gebruikt voor onderzoek en onderwijs, zoals meetapparatuur, wiskundige modellen, onderwijsplaten en botanische collecties. Tilburg University beschikt bijvoorbeeld over de Brabant Collectie met daarin een groot aantal bijzondere boeken, kaarten, eerste drukken en foto’s.

Wetenschappelijk werk

Ook de neerslag van onderzoek en onderwijs wordt tot het academisch erfgoed gerekend: van uitgaven, tot hooglerarenarchieven en collegedictaten. En natuurlijk alles wat met de geschiedenis, cultuur en tradities van de universiteiten zelf te maken heeft: van eretekenen, portretten van rectores en kunstwerken, tot relatiegeschenken en relieken van studentenactiviteiten en het studentenleven. Zoals de fameuze [bezetting] van 1969.

Bezetting.jpg

Erfgoed zichtbaar maken

Academisch erfgoed speelt niet alleen vanuit een historisch perspectief een rol. Ook vanuit bijvoorbeeld corporate identity, communicatie, identiteit en alumnibeleid is er groeiende interesse voor academisch erfgoed - en de betekenis daarvan. Dat blijkt uit het bestaan van de driedelige geschiedschrijving, de geschiedschrijving van enkele faculteiten en de universiteitsbibliotheek, het in 2017 geopende monument voor oorlogsslachtoffers en schenkingen van alumni en emeriti. In dat jaar is ook het project ‘de eerste eeuw’ gestart, dat beoogt het academisch erfgoed beter zichtbaar te maken en in te bedden op de campus en in diverse activiteiten. Een adviesraad ziet toe op de activiteiten.