Academic Forum (AF)

BalkTiu.jpg

Onder de Engelstalige benaming Academic Forum (AF) worden activiteiten georganiseerd die tot 2011 goeddeels werden verzorgd door Studium Generale. Dat Latijnse begrip gaf uitdrukking aan het streven van universiteiten hun studenten breed te vormen en ook onderwerpen aan te bieden buiten het eigen vakgebied. Een kleine staf organiseert, vaak samen met studentenorganisaties, symposia, debatten en workshops op de campus.

Af.jpg

Studium Generale

Het begrip Studium Generale viel tot in de late middeleeuwen samen met de aanduiding van een volledige universiteit. Het onderwijs werd verzorgd door vier faculteiten: artes, medicijnen, rechten en theologie. Artes verzorgde de artes liberales met onder meer grammatica, retorica, logica en mathematica. Wie deze vakken met goed gevolg had doorlopen, kon verder studeren aan een van de drie andere ‘hogere’ faculteiten. De eerste drie universiteiten die zich aanduidden als Studium Generale waren Cambridge, Oxford en Parijs, omdat alleen daar theologie werd onderwezen.

Om een groot publiek te trekken, werkt AF vaak samen met studentenorganisaties en worden er sprekers van naam gezocht. Aan het einde van de 20e eeuw vond een van de meest spraakmakende bijeenkomsten plaats. Pim Fortuyn - de hoogleraar en politicus die later vermoord zou worden - ging in discussie met politicus Paul Rosenmöller over sociale zekerheid in Nederland. Studenten kregen van Fortuyn publiekelijk een stevige oorwassing vanwege hun gebrekkige (en volgens hem vooringenomen) argumentatie ten faveure van winnaar Rosenmöller. In het lustrumjaar 2017 deed zich iets vergelijkbaars voor toen Thierry Baudet, een politieke erfgenaam van Fortuyn, uithaalde dat “giftige ideologieën onze universiteiten zijn binnengedrongen”.

In de stad

AF organiseert jaarlijks terugkerende evenementen als de Besturendag, de Dag van de Filosofie en de Night University. In de binnenstad is AF actief in de vorm van een maandelijks Hartslagcafé, een “platform voor multidisciplinaire analyse en discussie” op de planken van muziekpodium Paradox. Ook het adviseren over en financieel ondersteunen van door studieverenigingen georganiseerde studiereizen en culturele verenigingen is de taak van AF. Het levensbeschouwelijke aspect leidde tot een aantal publicaties, onder meer de heruitgave van opstellen van Martinus Cobbenhagen.