Aarts, Emile

BalkTiu.jpg

Emile Aarts E.H.L. (Emile) Aarts (1955) is rector magnificus sinds 2015. Hij studeerde natuurkunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit) en promoveerde in 1983 aan de Rijksuniversiteit Groningen in wis-­ en natuurkunde. In datzelfde jaar krijgt hij een positie bij Philips Research. Hij bekleedt er gedurende zijn carrière verschillende posities en wordt in 2009 benoemd tot Chief Scientific Officer.

Aarts.jpg

In 1991 wordt Emile Aarts, naast zijn positie bij Phillips Research, deeltijdhoogleraar aan de Technische Universiteit Eindhoven. Aanvankelijk als hoogleraar Informatica aan de faculteit Wiskunde en Informatica, later - van 2007 tot en met 2012 - hoogleraar Industrieel Ontwerpen aan de faculteit Industrial Design. In 2012 wordt hij decaan Wiskunde en Informatica aan de TUe, en treedt daar volledig in dienst. In 2015 wordt de wis- en natuurkundige, die te boek staat als een vooraanstaand deskundige op het gebied van Social Innovation Technologies en Open Innovation, rector magnificus van Tilburg University. Hij is de eerste rector die niet is afkomstig is uit de zittende wetenschappelijke staf van de universiteit, en bovendien afkomstig uit een technisch-industriële omgeving.

Data Science

Al in zijn Eindhovense periode was Emile Aarts betrokken bij de alliantie op het gebied van datascience, waarbij de technische- en alfa- en gammawetenschappen samen optrokken. Als rector van de Tilburgse universiteit zet hij de samenwerking van de twee Brabantse universiteiten door, waarbij ook de provincie Noord-Brabant en de gemeente ‘s Hertogenbosch worden betrokken. Het leidt tot de Jheronimus Academy of Data Science, die op 1 december 2016 werd geopend door koningin Máxima.

Aarts is een groot pleitbezorger van de valorisatie van wetenschappelijk onderzoek en is sinds 2014 lid van de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, een organisatie die een brug wil slaan tussen wetenschap en samenleving. Emile Aarts heeft een lange staat van dienst als (internationaal) bestuurder: hij was onder meer lid van de [1]European ICT Advisory Board (ISTAG) en ruim tien jaar voorzitter van het NWO Gebiedsbestuur Exacte Wetenschappen.