ATSO - Algemene Tilburgse Studenten Organisatie

BalkTiu.jpg

Tegenhanger Olof

Van 1964-1971 was de Algemene Tilburgse Studenten Organisatie (ATSO) het vertegenwoordigend orgaan van alle ingeschreven studenten van de Katholieke Hogeschool Tilburg en daarmee gesprekspartner van het hogeschoolbestuur. ATSO ontstond omdat steeds meer studenten zich niet bij een gezelligheidsvereniging als St. Olof wilden aansluiten die tot dan toe als enige de Tilburgse hogeschoolstudenten had vertegenwoordigd. ATSO overkoepelde de studentenactiviteiten en gaf sinds 1964 het Tilburgs Algemeen Studentenblad (TAS) uit. Dat was “een autonoom informatie- en opinieplatform van studenten”, enigszins te vergelijken met de rol die ‘Propria Cures’ in Amsterdam inneemt.

Posjet

Het trefcentrum Posjet aan de Academielaan, nabij het sportcentrum, startte in 1968 als sociëteit van de ATSO. De organisatie werd gefinancierd met middelen uit het (nog steeds bestaande) universitaire Steunfonds, dat toen in stand werd gehouden door kerkcollectes, sponsoring en gemeentelijke subsidies.

Acties

Het bestuur van de ATSO werd jaarlijks gevormd na verkiezingen voor de Tilburgse Studenten Raad, waarin onder meer het meer behoudende Nederlands Studenten Akkoord de Progressieve Studenten Organisatie (die doorgaans een middenpositie innam) en de linkse Studenten Vakbeweging waren vertegenwoordigd. Toen de laatste in 1968 de grootste partij werd, kreeg de ATSO een links bestuur. Dat speelde een belangrijke rol in de studentenacties van 1968 en 1969, die uitmondden in de fameuze bezetting van de hogeschool in 1969. De Tilburgse studenten eisten “medebeslissingsrecht op alle niveaus voor alle vier geledingen van de hogeschool: hoogleraren, wetenschappelijke staf, studenten en technisch en administratief personeel”.

Opheffing

In 1971 werd de ATSO geliquideerd vanwege een dreigend faillissement, dat vooral verband hield met oplopende tekorten van de sociëteit. Een opvolger van de ATSO kwam er niet, feitelijk kwam er met de liquidatie een einde de georganiseerde, linkse studentenbeweging in Tilburg.