Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

61 Groenstraat

Verderop (gezien vanaf de 60 Slimstraat, voorbij de huidige Kreitenmolenstraat en langs de Groenstraat lagen diverse hoeven tussen de Kreitenmolenstraat, de Groenstraat en de hoeven in De Mortel. De oude geschiedenis daarvan is ook nog niet helemaal boven tafel gekomen. Vanaf de hoek met de Kreitenmolenstraat tot aan het pad naast de Groenstraat 90 lagen rond 1500 vijf boerderijen. De eerste lag op de hoek van Kreitenmolenstraat/ Groenstraat. Hoe ver die zich uitstrekte is niet bekend. In de 16de eeuw woonden daar de kinderen van Adriaen Govert van Vucht. Daarnaast lag een strook land die in bezit was van de familie Witlocx. Vervolgens een hoeve van Groenstraat 70 tot aan de Achthoevenstraat waar in 1506 Arnold Jan die Becker woonde. De landerijen die daarbij hoorden lagen in twee gescheiden stroken aan de Groenstraat en verder nog verspreid verderop bij de Groenstraat. Dan volgt een hoeve (vanaf Achthoevenstraat tot en met Groenstraat 82) die in 1483 in bezit was van Henricus Jan Melis Walraven en in de 16de eeuw van Cornelis Peter Vannis en zijn nazaten. De vierde hoeve (Groenstraat 84 en 86) gaat in 1520 over van de erfgenamen van Wouter Herman Loer naar Nicolaes Willem Nicolaes Zegers. De vijfde en laatste hoeve lag op de plaats van Groenstraat 88 en 90. In de eerste helft van de 16de eeuw boerde daar Cornelis Jan van Gorcum. Deze laatste drie hoeven kunnen deel hebben uitgemaakt van een en hetzelfde bezit van Henrick Jan Melis Walraven. De genoemde eigenaren hebben allemaal een familierelatie met elkaar.

Verderop aan de zuidzijde van de Groenstraat, tot aan de hoeve van Orthen (hoofdstuk 41) lagen gronden die bij de eerdergenoemde hoeven hoorden en ook tot andere hoeven in dat gebied.

Aan de noordzijde van de Groenstraat lag tussen 53 De Strijdhoef en 41 Het Helmonds Broek een gebied dat de Legrijt (Leghe rijt etc.) heette. Daar heeft een boerderij gestaan, op de plaats van Groenstraat 47, 49 en 51; smederij Van der Loo. Die boerderij stond daar al in 1429 en werd bewoond toen door Gerard Jan Jan die Lathouwer. In het midden van de 16de eeuw is die boerderij gesloopt en pas weer in de 19de eeuw teruggekomen. Voor de rest was dat gebied in bezit van verschillende hoeven elders in Udenhout die daar hun weidegrond hadden.