Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

46 De hoeve van Goijaert Hoijer

De hoeve van Goijaert Hoijer
Odenhout kaart 46 GoijaertHoijer.jpg
Vroegste vermelding 1413 (1340)
Vroegst bekende eigenaar Godefridus Hoijer (Ludekini veren Lienen de Busco)
Vroegst bekende pachter Henrick Tijt (1422)


46 De hoeve van Goijaert Hoijer
44.1 van de plas endeke.jpg
De familie Van de Plas. Vlnr: Trien, later gehuwd met Hannes van Balkom, vader Van de Plas (alias Driekske Christine), enige zoon Janus, moeder Kee van de Plas-Stokkermans en dochter Jans, later getrouwd met Piet Kuijpers uit het Land van Kleef te Loon op Zand.

Beschrijving van de hoeve


Op 30 april 1413 verhuurt Goijart die Hoijer aan zijn schoonzoon Aert Dicbier onder andere een hoeve in Udenhout. Negen jaar later, Goijaert Hoijer is dan overleden, geeft dezelfde Aert Dicbier in erfpacht aan Jan Henrick Vendijck en Aert Henrick Storyman de hoeve die afkomstig was van wijlen Goijaert Hoijer. De hoeve ligt tussen goederen van Jan Priem en Jan Gielis (van Herlaer) aan de ene kant en goederen van Jan die Borchgreven. De hoeve strekt zich uit van een straat (de Groenstraat) tot aan een steeg (de Winkelse steeg). Verder behoren tot deze hoeve nog drie bunder beemd bij Marienbeempt (naast de Brandsesteeg), anderhalve bunder in de Reit, een halve bunder aan die weteringe en twaalf bunder hei in die Eijnscher. Een maand later draagt Jan Henrick Vendijck zijn deel over aan Aert Henrick Storyman zodat die dan de hele hoeve in erfpacht heeft. Deze hoeve is in totaal 13,5 bunder groot. De pachter op dat moment heet Henrick Tijt.

Henrick Steven Heijnen verkoopt in 1458 een hoeve van zeventien bunder aan de Groenstraat, gelegen tussen Dirck Gerlach die Rover en een hoeve van de Tafel van de Heilige Geest en de kerk van Oisterwijk. Zijn broer Meeus vernadert deze hoeve en verkoopt die vervolgens door aan Willem Gijsbert van Dorhout. De nieuwe eigenaar verkoopt de hoeve een jaar later door aan Ywan de Moll, ridder. Hij was heer van Deurne. Zijn schoonzoon Wessel van den Boetzelaar verkoopt in 1479 eikenhout en 19 eiken bomen van zijn hoeve in Udenhout. In datzelfde jaar laat de schout van 's-Hertogenbosch beslag leggen op deze hoeve. De pachter van dat moment, Henrick Stevens, belooft de hoeve te blijven gebruiken zolang de inbeslagname duurt. Blijkbaar klaart de lucht weer op, want in 1483 verpacht de rentmeester van Wessel van den Boetzelaar de hoeve voor zes jaar aan Henrick Stevens vander Amervoert en diens zoon Peter.

De hoeve komt in 1510 in handen van Raes Raessen. Zijn nakomelingen verkopen de ene helft van de hoeve in 1670 aan de Tafel van de Heilige Geest van ‘s-Hertogenbosch en de andere helft aan Jan Gerard de Cort de jonge.

Godefridus de Hoijer verschijnt al in een Bossche schepenakte in 1392 als buurman van een beemd in het gomelaer. In het cijnsregister van de hertog uit 1380 betaalt hij 17 oude schellingen en zes nieuwe penningen. Die cijns werd eerder betaald door de kinderen van Ludekini veren Lienen de Busco. Dezelfde twee cijnzen betaalde Ludeken ook al in het cijnsregister van 1340. Het ontbreken van verdere bronnen maakt het vooralsnog niet mogelijk te bewijzen dat deze Ludekini de eerdere eigenaar was van deze hoeve, maar het is wel aannemelijk.

In het register van 1448 betalen de kinderen van Arnoldus Storimans 16 oude schellingen en drie oude penningen en de cijns van 6 nieuwe penningen. Margriet de weduwe van Jan Hendrik Priems betaalt de ontbrekende 9 oude penningen. In 1522 zijn dat respectievelijk jonkvrouw Sophia, de weduwe van meester Rasonis Pauli voor de post van 16 oude schellingen en drie oude penningen en heer Henrick vanden Broeck voor de 9 oude penningen.


Huidige bewoning


Op het grondgebied van de oude hoeve vinden we de woningen Groenstraat 96 en Groenstraat 98.


Bronvermeldingen


Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Archief van de schepenbank van 's-Hertogenbosch, inv.nr. 1179 f. 360 (1392); inv.nr. 1188 f. 155v (1413); 1192 f. 527 (1422); inv.nr. 1228 f. 196 (1458); inv.nr. 1229 f. 296 (1459); inv.nr. 1248 f. 76 en 287 (1479); inv.nr. 1252 f. 449v (1483).
- Toelichting cijnsregister.