Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

26 De hoeve van Jan Stempel

De Hoeve van Jan Stempel
Odenhout kaart 26 Stempel.jpg
Vroegste vermelding 1312
Vroegst bekende eigenaar Jan Stempel


26 De hoeve van Jan Stempel
25.6 familiewapen Stempel 1.jpg
Wapenschildje van de familie Stempel in het wapenboek van het illustere Lieve Vrouwe Broederschap in Den Bosch.

Beschrijving van de hoeve


Deze hoeve ligt op het Hooghout, naast de hoeve van de Tafel van de Heilige Geest van 's-Hertogenbosch.

In 1312 wordt Jan Stempel al genoemd in een schepenbankakte van 's-Hertogenbosch als eigenaar van grond in Udenhout. Hij is dan poorter, inwoner, van 's-Hertogenbosch.

In het cijnsboek van de hertog van Brabant uit 1340 staat dat de weduwe van Johannis Stempel een cijns betaalt van achttien oude schellingen. In het cijnsboek uit 1380 betaalt Wilhelmus, zoon van Dolf, zoon van Johannis Stempel, de helft van die pacht. De overige erfgenamen van Johannes Stempel betalen de andere helft.

Op 16 maart 1383 verkoopt Willem Moelner, zoon van Rudolf, zoon van Johannis Stempel, aan Henrick Arnts vanden Vendijke de helft van de hoeve die vroeger van Jan Stempel was. De andere helft is dan van Jacob Avenzoen. Jacob kreeg drievierde van een hoeve in 1368 van Henrick, zoon van wijlen Arnt Stempel. Jacob had die hoeve, of zijn deel er in, al eerder verpacht aan Willem vanden Stake. In het cijnsboek van 1380 betaalt Willem de helft van de cijns uit de oude hoeve van Jan Stempel.

Willem, de zoon van de bovengenoemde Willem vanden Stake, verkoopt zijn helft in 1407 aan Gerit Aerts vanden Vendijc, waarschijnlijk de broer van Henrick, die in 1383 de andere helft verkreeg. De hele hoeve van Jan Stempel is nu in Udenhoutse handen.

Het cijnsboek van de hertog uit 1448 geeft een versnipperd beeld van de oude cijns van achttien oude schellingen. Jan, de zoon van Henricus vander Vendike, betaalt negen oude schellingen uit de helft van de hoeve die in 1383 in bezit van zijn vader kwam. De ander helft is verdeeld tussen Henricus Witloc en Johannes, zoon van Gerard Arnold van der Vendike. Zij betalen elk drie posten van respectievelijk 13,5 oude penning, 27 oude penningen en 17,5 en 18 oude penningen. Samen net iets meer dan negen oude schellingen.

Henrick Aert Vendijck doet in de periode tussen 1428 en 1436 afstand van zijn halve hoeve op het Hooghout aan zijn kinderen. Uiteindelijk komt dat deel helemaal in bezit van zijn zoon Jan zoals het cijnsregister van 1448 al liet zien.

Voor 1522 wordt een deel van deze hoeve verkocht aan de kartuizers van Vught aangezien die in dat jaar 13,5 oude penning en zes nieuwe penningen betalen uit een perceel dat eerder deel uitmaakte van de manso Johannes Stempels. De meeste percelen uit deze hoeve betalen in de 16de en 17de eeuw een cijns aan het Brands vrouwengasthuis in 's-Hertogenbosch. Het is daarom waarschijnlijk dat deze cijns al beloofd is voor de hoeve is opgesplitst in 1383. De nakomelingen van Gerit en Henrick Vendijck blijven tot diep in de 16de eeuw eigenaar van het grootste deel van de oude hoeve van Jan Stempel.


Huidige bewoning


Op het grondgebied van de oude hoeve vinden we de woningen Hooghoutseweg 9, Hooghoutseweg 11 en Hooghoutseweg 11a.


26 De hoeve van Jan Stempel
25.7 van vugt-habraken (1).jpg
Vlnr. Mina van Vugt-Habraken, Piet Habraken (zuster Ursula), Jaoneke van Vugt, moeder Habraken en Mie (Kuijpers-) Habraken.


26 De hoeve van Jan Stempel
25.2 de laat-van rooij.jpg
De fam. De Laat-van Rooij. Vlnr. Anna (zuster Marie Adriana), Nel (Mallens), Dorus de Laat, Jans, Jana de Laat-van Rooij en Door (Mallens).


Bronvermeldingen


Regionaal Archief Tilburg, Schepenbank en eninge van Oisterwijk, 1418-1811, inv.nr. 437 f. 88-89 (1801) en f. 214-214v (1802); inv.nr. 438 f. 123v-124 (1803); inv.nr. 431 f. 48-49 (1784); f. 66v-67v (1782); inv.nr. 486 f. 117-118 (1728); inv.nr. 423 f. 143-144 (1760); inv.nr. 494 f. 19v-20v (1776); inv.nr. 419 f. 131v-132v (1746).
Regionaal Archief Tilburg, Notariële archieven van Udenhout, 1803-1935, inv.nr. 2 f. 250 (1812); inv.nr.3-4 f. 71 (1811).
Stadsarchief 's-Hertogenbosch, archief van de Tafel van de Heilige Geest, 1271-1810, charternummer 77 (1312).
Stadsarchief 's-Hertogenbosch, Archief van de schepenbank van 's-Hertogenbosch, inv.nr. 1175 f. 101 (1368); inv.nr. 1176 f. 298 (1383); inv.nr. 1185 f. 16 (1407); inv.nr. 1198 f. 61v (1428); inv.nr. 1201 f. 121 (1431); inv.nr. 1204 f. 10 (1433); inv.nr. 1207 f. 3v (1436).
- Toelichting cijnsregister.