1914-25-Belgische vluchtelingen

10/15 oktober

In den nacht van 10 op elf October kwamen de eerste Belgische vluchtelingen, circa 60, die bij de Zusters werden ondergebracht; 13 October nog een twintigtal in de Pauluszaal. Des avonds 14 October nog 32 in de Pauluszaal; de volgende dagen nog een 40 tal; veel kinderen (Velen in havelooze toestand). Mijn aanzienlijke voorraad van borden en tassen (260), messen, vorken, lepels, keukengerief (dienende voor de St.Jozefs Congregatie en het Meisjes Patronaat) was weldra niet meer voldoende. De Commissie van het Roode Kruis constitueerde zich als "Steun-Comité", bestaande uit Burgemeester (voorz), pastoor (eere-voorz), Coppens, Jan Vermeer, W.van Iersel, kap.van de Wee, enz. en hield een collecte aan de huizen, die f.1400,- opbracht. Het veld-hospitaal (kookwagens) kookte en bezorgde de spijzen.