Cookies helpen ons onze services aan te bieden. Door onze services te gebruiken stemt u in met het gebruik van onze cookies.

100 jaar Kromstaf

100 jaar Kromstaf
100 jaar Kromstaf in Nieuwe Tilburgsche courant van 28-01-1953.jpg
Verslag opnamedag KRO


In 1953 vierde de RK Kerk dat honderd jaar eerder de kerkelijke hiërarchie was hersteld. Het feest heette "100 jaar Kromstaf". Een van jubileumactiviteiten was een landelijke collecte. Elk bisdom nodigde iedere parochie uit een collecte te houden in een door de parochie zelf gekozen week. De parochie die in een week de hoogste opbrengst had won een geweldige dubbele prijs, ten eerste de pauselijke vlag (geel-wit) om een week lang trots te laten wapperen op de kerktoren en ten tweede mocht een muziekvereniging naar keuze een optreden verzorgen voor de KRO-radio. In Udenhout verzorgde de actieve EHBO-vereniging de collecte, waarvan ook frater Hospitius lid was. Er was een collecte in de kerk en er was een deur-aan-deur-collecte. En jawel, Udenhout had die week de hoogste opbrengst van het bisdom Den Bosch. Pastoor Prinsen regelde meteen dat de harmonie Moed en Volharding zou ingaan op de KRO-uitnodiging. Er werd een bus geregeld, maar niemand dacht aan de leden van de EHBO die de collecte had gedaan. Het leidde ertoe dat op weg naar Hilversum de grote bus met de harmonie werd gevolgd door een klein busje met de leden van de EHBO. Het was een mooie dag bij de KRO. De harmonie verzorgde een optreden dat live werd uitgezonden. Ook werd een jubileumlied ingestudeerd en opgenomen met de bedoeling dat uit te zenden op 1 februari. In Udenhout werd iedereen aangesproken om op zondag 1 februari naar de radio te luisteren om dat lied te horen. Maar de uitzending vond nooit plaats. In de nacht van 31 januari op 1 februari vond de watersnoodramp plaats, waarbij Zuid-west Nederland overstroomde.


Aantekening van Jan Swolfs (frater Hospitius) in Unentse Sprokkels 15, 2018.